Containerpoesi

Containeren, beholderen, skrinet et universelt objekt. Alt hvad vi ejer og har er fragtet i en container. Containerpoesi er en fortløbede serie af små keramiske skrin, der tog sin begyndelse i forbindelse med udstillingen “Andersen I Europa”, der blev vist på det Danske Kulturinstitut i Ungarn og på Danmarks Keramikmuseum i 2005. Skrinene bærer tekster, små ultrakorte digte og ord, der ofte har en flertydig betydning.