Andre Udstillinger

Her finder du info om særlige udstillinger og udstillinger der ikke nødvendigvis tager afsæt i keramikken.